balk1

lijnvert1
Missie

reageren

Nr

Aanleveren CV voor

Aanvraag

A07308

   2 - 8   11 uur

Functioneel applicatie beheerder

A0730

   3 - 8   13 uur

Contructeur WTB

A07309

   2 - 8   12 uur

Sr fullstack deve,oper

A07308

   2 - 8   16 uur

Sr Java developer

A0801

   3 - 8   16 uur

Technisch applicatie beheerder

Missie

sdmc IT Services heeft als missie IT specialisten op zodanige wijze in te zetten dat inhurende organisaties en hun medewerkers profijt hebben van de kennis en ervaring die door onze senior specialisten wordt ingebracht.

Inhuren
Het inhuren van expertise heeft onder andere als voordeel dat eigen medewerkers, onder begeleiding van ervaren sdmc specialisten, in hun toekomstige rol kunnen groeien door projecten zelf op te pakken. Dit moet er toe leiden dat de betreffende medewerkers sneller zelfstandig kunnen worden ingezet op die posities die u voor hen in gedachten heeft.

Kwaliteit
Van de in te huren specialist mag u verwachten dat hij/zij bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van uw organisatie en dat hij/zij projecten op vakkundige wijze, tijdig en binnen budget tot een goed einde brengt.

 

Resultaat
Deze manier van werken heeft een sterk motiverende invloed op het functioneren van uw organisatie als geheel en de betreffende medewerkers in het bijzonder. Na de inhuur periode zijn zij immers beter in staat zelfstandig projecten uit te voeren en te managen en kan de organisatie zich verder ontwikkelen door eigen medewerkers perspectief te bieden op verdere groei!
 

Indien u belangstelling heeft om ervaren en vakkundige IT specialisten in te huren neem dan contact op met sdmc IT Services.